Konsultation:

Jeg tilbyder biomedicinske konsultationer i min klinik på Bornholm. Desuden kan du få en konsultation, som foregår over telefon/Skype og ved særlige lejligheder som hjemmekonsultation. 

Udover konsultationer, tilbyder jeg også supervision til behandlere og studerende.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig pr. mail (malenerossil@gmail.com) eller pr. telefon (23321551).
Så finder vi ud af hvad der passer dig bedst.

Klinikkonsultation:
Her vil vi starte med en samtale om dine problemstillinger, behandlingsmuligheder og forventninger til behandlingen. Du vil blive testet med et computerbaseret testsystem, som hedder NES. Resultaterne herfra, holdes op imod eventuelle blodprøver, tidligere behandlinger/diagnoser, scanningssvar og en generel analyse af dig, dit ansigt og dine iris.

Du skal forvente at du skal komme igen et vist antal gange. Hvor ofte afhænger af dine problemstillinger. Vi taler om dette ifbm. med din konsultation. Her vil jeg ofte kunne give et estimat på hvor langt dit behandlingsforløb vil blive.

Telefon- og Skypekonsultation:
Vi vil forud for RTS testen, have en samtale over telefonen eller Skype om dine problemstillinger og historik samt muligheder for og forventninger til behandlingen. Du vil blive testet med et computerbaseret testsystem som hedder RTS og resultaterne vil vi holde op imod dine resultater fra eventuelle blodprøver, scanningssvar, lægebesøg- og svar og lign. Hvis det er nødvendigt, foretages også en overordnet analyse af ansigt og iris, hvis du sender billeder af ansigt, øjne og krop. Billeder af kroppen skal være med relativt tætsiddende tøj. Jeg sletter billederne efter konsultationen.

Du skal forvente at behandlingen kræver en gentest et vist antal gange. Hvor ofte afhænger af dine problemstillinger. Vi taler om dette ifbm. med din konsultation. Ofte vil der går mellem 8 og 12 uger imellem konsultationerne. Når vi taler sammen,  vil jeg ofte kunne give et estimat på hvor langt dit behandlingsforløb vil blive.

Telefon/Skypekonsultation uden test:
Har du brug for at tale om din situation uden at du føler det store behov for en decideret test, tilbyder jeg samtaler over Skype eller telefon. Her kan vi vende de spørgsmål du har og ønsker du det, kan jeg som regel give dig nogle generelle anbefalinger, som du kan starte op med.

Disse konsultationer, kan også bruges til akutte problemstillinger.

Supervision til behandlere:
Jeg tilbyder supervision til behandlere og studerende. Dette kan enten foregå i klinikken eller over telefonen.

Workshops:
Det er en stor fornøjelse at komme ud og tale om nogle af mine store interesser. Oftest taler jeg om Søvn, Fermentering og Det naturlige hjemmeapotek. Men har du andre emner indenfor sygepleje, naturmedicin/funktionel medicin eller fermentering, så tøv endelig ikke med at kontakte mig. Jeg elsker en god udfordring.

Analysemetoder

Samarbejde: For at opnå så god en forståelse for dig og din tilstand, samt finde frem til den bedst mulige behandling, benyttes flere analysemetoder. Ved at benytte metodetriangulering, er sandsynligheden for at analysen og din behandling bliver den bedst mulige, større.

Ofte vil jeg bede dig om at medbringe blodprøvesvar, røntgensvar, udskrifter fra læge/sygehus og lignende, så vi kan sammenholde resultaterne, med det jeg finder.
Da jeg er uddannet sygeplejerske og med stor glæde, har virket som sådan længe, er det naturligt at bruge denne viden og erfaring i dit behandlingsforløb.
Ønsker du det og er det muligt, indgår jeg gerne i et samarbejde med din egen læge eller andre relevante behandlere, så længe det er til gavn for dig.

Samtale: Den vigtigste metode til at forstå dig og komme til bunds i årsager og sammenhænge, er ved at tale med dig. Ved at du åbent og ærligt fortæller din historie og hvordan du har det, kan jeg oftest forstå hvornår og hvorfor dine ubalancer er opstået.

For en biomediciner er intet menneskeligt fremmed og du bliver hverken dømt eller fordømt for dine handlinger, valg eller baggrund. Det vigtigste er, at du får det godt.

Nogle kan bedst lide at forberede sig op til konsultationen og andre kan bedst fortælle, når de bliver stillet spørgsmål og guidet igennem sine forløb. Vi gør det på den måde, du føler fungerer bedst for dig. Vi kan dog være begrænset af konsultationens længde, som er på maksimum 1,5 time og jeg vil som biomediciner styre samtalen og tiden, så fokus bliver på at få løst de problemer som ligger indenfor mine fag- og kompetenceområder. Jeg vil i den forbindelse understrege at jeg ikke har en terapeutisk baggrund. Men jeg vil med glæde henvise til mine dygtige kolleger, hvis vi sammen vurderer, at der er behov for decideret terapi.

Irisanalyse: Organsystemerne reflekteres i iris og kan aflæses her. En dygtig og nøjagtig irisanalytiker kan se hvorvidt ubalancer er kroniske, akutte eller i en ophelingsfase. Specielt fordøjelsessystemet, kredsløbet og organernes tilstand kan oftest aflæses her. Ophobning af affaldsstoffer, kolesterol, mavesyreniveau og meget mere kan også ses.
Jeg anvender irisanalyse vejledende, samt til at be – eller afkræfte teser. Hvis du er til stede i klinikken, kan jeg lyse dig i øjnene med en lille lampe og se dig i øjnene med et forstørrelsesglas. Hvis vi har en aftale om Skype konsultation, kan du sende et billede af dine øjne, i så høj en opløsning det er muligt, pr. mail. Så sammenholder jeg mine fund fra den computerbaserede analyse med din iris og vores samtale.

Ansigtsanalyse: Kunsten at kunne læse et andet menneskes ansigt er beskrevet flere tusinder år tilbage i den kinesiske historie. Vi har som mennesker altid afkodet hinandens karaktertræk og det kan diskuteres om det er ansigtets karaktertræk som skabes af personligheden eller det er spejlingen i andre mennesker som skaber vilkårene for hvordan personligheden udvikles. Men med alt dette sagt, reflekteres organerne i ansigtet og der er flere ubalancer i organerne, som tydeligt og klart fremtræder og viser vej til ubalancerne i kroppen. Tillige kan hudens glød og tilstand afsløre en del om tarm, lymfesystem, mineralniveau, antioxidantniveau og meget, meget mere.

Computerbaseret analyse: Der er udviklet mange forskellige computerbaserede testsystemer til brug i komplementære og kvantemedicinske klinikker. Historisk set, har mange komplementære behandlere, specielt biopater, brugt en Biotron eller andre typer af bio – feedback maskiner. Der er de seneste år sket en rivende udvikling indenfor computerbaserede testmetoder og jeg har valgt at bruge 2 af disse. En type, NES, når du kommer fysisk i klinikken og en anden, RTS, når konsultationen foregår over Skype.

NES: Kommer du her i klinikken, bliver du testet med et bio feed back system som hedder NES provision. NES provision er et testprogram som giver et øjebliksbillede med et meget fint visuelt overblik over, hvor der er energetiske blokeringer i kroppen, eventuelle forgiftningstilstande, infektioner, hormonelle ubalancer samt emotionelle udfordringer. Derudover kan man aflæse eventuelle vitamin- og mineralmangler samt behandlingsmuligheder. En af fordelene ved denne test er, at testen ikke er invasiv, dvs. det også er let at teste børn. Derudover tager det kun nogle ganske få minutter. Selve analysen og gennemgangen af testresultaterne tager til gengæld op mod en time. Så du skal regne med at konsultationen tager mellem en og en halvanden time.
Du vil efter konsultationen modtage en pdf fil, hvor jeg skriver en kort konklusion samt dit biomedicinske program.
Er du interesseret i at læse mere om NES, kan du finde information her: http://www.neshealth.com/

RTS: Har du en aftale om en Skype konsultation, vil den computerbaserede test være lidt anderledes og den rapport du får, vil være mere detaljeret og omfattende. Her vil du kunne se dine målinger i en pdf fil hvori du også modtager en konklusion/sammenfatning samt et biomedicinsk program, som ved en NES konsultation.
Før testen, vil vi have en samtale, hvor vi blandt andet taler om, hvad jeg skal fokusere på i testen. Efter du har modtaget testen, tilbyder jeg en gennemgang af testen efterfølgende, så jeg er sikker på at alt er forstået efter hensigten. Dette er inkluderet i prisen.

Systemet som bruges her, hedder Radionic Translation System. Det er elektro – kinesiologisk feedback system, hvor jeg som holistisk biomediciner sidder og måler manuelt på en lok hår fra patienten. Igen en non invasiv testmetode. Dvs. testen tager tid og hver enkelt test tilrettelægges individuelt. Her kan måles også remedier, fra en stor, opdateret database over remedier, nutrienter, urter mm.

Er du interesseret i at læse mere om RTS, kan du finde information her:

http://www.holistiskbiomedicin.dk/behandlings_metoder/rts/

Radioni eller radiæstesi benytter sig af terapeutens intuitive sanseapparat i forbindelse med specielt udviklede instrumenter. Den bagvedliggende teori hviler på den antagelse, at alle fænomener udsender svingninger med individuelle frekvenser, der er forskellige fra andre fænomeners frekvensmønstre. Disse frekvenser kan registreres både af den følsomme terapeut og af apparaturet.

De første radioni apparater blev konstrueret for ca. 100 år siden. Gennem de sidste 30 år har udviklingen indenfor avanceret computer elektronik givet os øget indblik i de energetiske informations strukturer i vores organisme og derved større mulighed for at genoprette harmonien i sind og krop. Ved hjælp af denne elektronik kan biologisk information i form af frekvensmønstre oversættes til lyd og farve.

RTS bygger på denne viden og er således et radionisk – PC baseret system til vurdering af ubalancer, behandling og fremstilling af energimedicin. De holistiske biomedicineres RTS databank indeholder over 5000 bioinformationer som udvides kontinuerligt.