Holistisk biomedicin bygger på en helhedsopfattelse af sundhed og sygdom som et samspil mellem fysiske, kemiske, sociale og spirituelle faktorer hos et menneske.
Den biomedicinske behandling bestræber sig på, i et gensidigt respekt – og ansvarsfuldt samarbejde mellem klient og biomediciner, at genetablere den oprindelige balance i krop og sind.
Der benyttes KUN naturlige remedier og metoder.

Holistisk biomedicin stiler mod at fjerne belastninger såsom toksiner, infektioner, stress og meget mere samt støtte kroppen og sindets egne regenererende mekanismer, for at opnå mest mulig balance. For at kunne gøre dette, benyttes KUN biologisk forenelige komponenter og rene naturlige remedier, såsom homøopati, urter, vitaminer, mineraler og nutrienter. (Aminosyrer, probiotika, enzymer, olier og lignende.)

Desuden vil du også blive vejledt i en hensigtsmæssig kost relateret til din lidelse.

Ved en holistisk biomedicinsk konsultation, anvendes forskellige metoder til at identificere årsager og sammenhænge.  Jeg benytter mig af en god og grundig samtale, irisanalyse, ansigtsanalyse, computerbaseret test (Typen af computerbaseret test, afhænger af, om du er i klinikken eller vi har aftalt en telefon/Skype konsultation.), samt blodprøver, røntgenbillede- beskrivelser og lignende fra din læge. Der kan i særlige tilfælde være behov for specifikke blodprøver og tests, som jeg i givet fald vil hjælpe dig med at finde frem til og få udført. Udgifterne hertil, er ikke inkluderet i min konsultationspris.